Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
 

Voerst en byn de Voorst,
In outheyt hoogh geacht
En voor mijn Steen gestreden.
Hebbe Bysschoppen getart
En voor mij uitgedreven.
Noch roem ick op die gloer
Van mijn alout geslacht,
De dwingelant een schrik
Van fiere dapperheden.
Al in het jaar 944 zou er een burcht gestaan hebben aan de rand van het moerasgebied boven Zwolle. Dit gebied was van de bisschop van Utrecht en stond bekend als ‘pagus forestensis’, ofwel onherbergzaam moerassig veengebied. Het was er nat, koud, vochtig en ongezond. De bisschop wilde er zelf niet wonen en stuurde een forestarius, een beheerder, om de boel in de gaten te houden. De oudste telgen van het geslacht Voorst waren beheerder van dit gebied. Oorspronkelijk waren zij niet van adel. De taalsprong forestarius, forest, vooreest, voorst is snel gemaakt.
www.historien.nlemail: arthur@vanvoorsttotvoorst.nl