Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  4 - 2. HERMAN VAN VOORST

Zoon van Dirck van Voorst en N.N.

Hij werd reeds eerder aangehaald als tegenstelling tot zijn oom Herman de olde.
Hij stierf vr 1406 en wordt genoemd in het Tijdrekenkundig Register van Overijssel in 1371 en 1381 (Dl. I en Aanhangsel).

1. Dirck van Voorst.