Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  4 - 4. JOHAN VAN VOORST VAN RECHTEREN

Zoon van Herman van Voorst en N.N.

Hij sterft in 1417.

Hij was gehuwd met Eufemie Stelling, die na het overlijden van haar man hertrouwt met Symon van den Schuylenborgh, zoon van Sweder van den Schuylenborgh en Hadewich van Almelo.

Uit hun huwelijk werden geboren:

1. Herman van Rechteren.
Mogelijk slaat op hem de volgende akte in het huisarchief Rechteren, no. 209, dd. 28 oktober 1451: Herman van Rechter Johanszoon erkent in leen ontvangen te hebben van Frederick van Rechter het erf Dorstenhorst, kerspel ZwoIle, en andere landerijen aldaar gelegen.

2. Agnes.
Zij was de vrouw van Gert van Hackfort. Over haar is het volgende bekend:

Overstichtse lenen bisschop Fred. van Blankenheym:
Twee hoeven land in Dalfsen in de mark Eme tot een borgleen ter Horst:
Johan van Voerst na dode van zijn broeder Herman, 1409 mei 14;
Agnese Johansdochter van Voerst na dode haars vaders, 1417 februari 10.
Hulder is haar man Gert van Hackvort;
Herman van Rechteren na dode van Agnese Johansdochter van Voerst, 1423 januari 26. Vermoedelijk is dit haar hiervoor genoemde broeder Herman.

Dat huys Bredenhorst (kerspel Heino):
Herman van Voerst verzocht en ontving 1394 april 27;
Johan van Voerst na dode van zijn broeder Herman, 1409 mei 14;
Agnese Johansdochter van Voerst na dode haars vaders, 1417 februari 10.
Haar man Gert van Hackvoert is hulder.

Een goet, geheiten dat Cloesterlach, gelegen in den kerspel van der Heyne.
1422 sep 8 (BB fol 101 en 107)
Agnese, dochter van Johan van Voerst, aangezien haar achterleenheer Johan Hillingbergessoen zelf had nagelaten belening door de bisschop te verzoeken. Hulder haar man Gerrit van Hacfoirt. (2040 Schoutambt Heino/Ligging onbekend)

Archief huis Rechteren:
15 januari 1423, no. 122. Uitspraak door de bisschop van Utrecht in het geschil tussen Agnese, vrouw van Geert van Hacford, en Symon van der Schulenborch, vruchtgebruiker der nagelaten goederen van diens vrouw Eufemy, die de moeder was van Agnese, over het recht op diens nalatenschap.

Archief huis Almelo:
8 april 1423 (no. 182). De gebroeders Arent en Sweder van Warmebe, erven van wijlen Agnes dochter van Johan van Voerst, en vrouw van Gherd van Hackfort.
Tot richtige nakoming van de boedelverdeling had Agnesí moeder Eufemie als zekerheid gesteld 16 morgen land uit het goed ten Dyke.

Archief stad Kampen:
19 november 1425 (no. 490). Arent en Zweder van Warmelo, gebroeders, verkopen aan de stad Kampen een stuk land de Tichelkule, gelegen naast Grafhorst, zoals dat Johan van Voerst placht te behoren.