Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  5 - 3. JOHAN VAN VOORST

Zoon van Sweder van Voorst en Heylwich.
Hij wordt in 1370 vermeld met zijn broeder Wolter van Voorst en Keppel.

In de mss. Kindlinger in het Staatsarchiv te MŁnster (no. 27) komt een akte voor van 15 augustus 1372, waarin Wolter, heer van Voorst en Keppel, knape, en Johan van Voerst, gebroeders, met Henric van Essen de oude en Albert Paedse van Heynorde schuldig bekennen aan Ludiken Lullen 90 oude schilden. Wolter van Voorst zegelt deze akte met de drie kepers, zijn broeder Johan eveneens maar daarenboven nog met een barensteel.
De 10e januari 1385 wijst Johan Hagen een ordel daar Henric van Haersolte de vrouw van Voerst van wegen haar zoon Johan van Voerst aanspreekt met een open brief, enz. (van Doorninck, T.R.O. I, 114).

Oorkonden Schloss Gemen, no. 90:
24 januari 1391. Ridder Gijsbert van Bronckhorst en zijn broeder Frederick geven hun zuster Kathrina, weduwe van Hendrick van Wisch, ten huwelijk aan Heinrich von Gemen, waarbij o.a. getuige en medezegelaar is: Johan van Vorst.