Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  5 - 4. DIRCK VAN VOORST (TOT BEERSE ?)

Zoon van Herman van Voorst en N.N.

Overleden kort voor of in 1423.

Medestichter van het klooster Sibculo. Hij zat 4 april 1404 met Sweder van Hekeren geheten Rechteren, ambtman van Coevorden en Drenthe, in het gericht toen Reynald van Coevorden zijn heerlijkheid aan de bisschop van Utrecht opdroeg (Dumbar: Kerk. & Wereld. Deventer). Hij was 19 juli 1416 Herman van Haersolte opgevolgd als ambtman van Coevorden (T.R.O., Aanh. 225) en was in 1417 ambtman van Salland (idem 226).

In 1423 was hij reeds overleden, want Frederick van Hekeren genaamd van Rechteren beleende 21 juli van dat jaar Herman van Voerst met de door zijn vader Derck van Voerst geheten van Beerse nagelaten goederen.
Hij zegelde met de drie kepers in de linkerbovenhoek vergezeld van een schelp.

Hij huwde 1e Ida van Ittersum, dochter van Wolf van Ittersum en hertrouwde met Johanna van Virnenborg in 1416.
Uit het 1e huwelijk kwam 1 zoon:

1. Herman van Voerst, tot Beerse.


Sommigen, waaronder bijvoorbeeld baron van Heeckeren menen, dat deze zoon Dirck identiek is met Dirck van Voerst tot Beerse, die in dezelfde periode heeft geleefd. Dit is moeilijk na te gaan en schrijver dezes onthoudt zich dan ook van een bepaalde mening wegens gebrek aan voldoende bewijzen.
Volledigheidshalve wordt deze tak toch nader behandeld.