Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  6 - 3. HERMAN VAN VOORST, TOT BEERSE

Zoon van Dirck van Voorst en Ida van Ittersum

Hij was gehuwd met Mye (Maria) van Laer van Laerwold. Hij overleed in 1464 en zij in 1484, beiden begraven te Sibculo.

Archief huis Rechteren no. 126 dd. 18 juni 1423.
Herman van Voerst bevestigt de renten, die zijn vader Dirc aan het altaar van de H. Margareta in de kerk te Dalfsen heeft geschonken.
Archief huis Almelo no. 238 dd. 1 februari 1439.
Herman van Voerst en zijn vrouw Mye met hun zoon Dirck dragen over aan Johan Voet het recht van wederkoop en lossing van de tienden uit de Esch te Tubbergen.
Indien dus de Herman van Voerst, die voorkomt in de akten van het archief Almelo nos. 184 en 238 en in die van het huis Rechteren no. 126 dezelfde persoon is, is de door baron van Heeckeren samengestelde genealogie van deze tak van Voorst tot Beerse correct. Het vrijwel gelijktijdig samenvallen van de akten van 1423 duidt wel in die richting.

Zijn zoon:
1. Dirck van VoŽrst

2. Wolter van Voorst