Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  9 - 1. FREDERICK HEER VAN VOORST EN KEPPEL

Zoon van Sweder van Hekeren en Elisabeth van Homoet.

Als opvolger van zijn oudste broeder Johan voornoemd. Hij was een opportunist en wisselde nog al eens van politieke kleur. Beurtelings steunde hij hertog Karel van Gelre of wel de bisschop van Utrecht naar gelang hem dit het gunstigste leek. Deze houding bracht hem geen geluk, integendeel. Het einde was catastrofaal: bij een twist tussen hertog Karel en de bisschop van Utrecht viel deze laatste in april 1510 de graafschap Zutphen binnen, nam het kasteel Keppel in en verbrandde het tot de grond toe.

Frederick stierf in of kort na 1521; volgens de aangehaalde ms genealogie ďIs van een steyger doot gefallen ende sin vrou door schrick stierf hier van in den arbeyt van de jongste dochterĒ.

Bij zijn vrouw Judith van Aeswijn (Jutta van Asewijn), dochter van Reynier van Aeswijn, heer van de Swanenborg, en Agnes van Ulft (huw. voorwaarden 3 december 1513 in archief Keppel no.431) verwekte hij twee dochters t.w.:

1. Elisabeth, vrouwe van Voorst en Keppel.
Geboren ca 1515.
Zij huwde in 1530 Johan van Pallandt, heer tot Horst, Issum en Hamm, zoon van Elbert van Pallandt, heer van Zeelhem en Elisabeth ter Horst, vrouwe van de Horst. Zij bracht de beide heerlijkheden Voorst en Keppel in het bezit van het geslacht Van Pallandt. Elisabeth overleed in 1571.

2. Frederica.
Geboren in 1516. Zij was gehuwd in 1536 met Derck van Gelre, heer tot Arcen, zoon van Reynier van Gelre, heer tot Grunsfort, en Aleyda Schenck van Nydeggen, waartoe de huwelijksvoorwaarden 7 april 1536 waren gesloten (Archief Vornholtz, processen no. 1). Na de scheiding van tafel en bed in 1561 vestigde Frederica zich op Enghuizen. Haar man werd in 1564 onder curatele gesteld en overleed in 1580. Uit hun huwelijk werden geboren een dochter Judith, die met Hendrik van Voorst van de tak Eschede huwde en een zoon Reynier, die met Margaretha, de dochter van Frederik van Rechteren genaamd van Voorst en Walravia van Haeften trouwde (zie de tak Doorwerth). Frederica overleed in 1577, waardoor deze tak uitstierf.