Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  16 - 2. GODEFRIDUS ALEXANDER XAVERIUS baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Joannes Aegidius van Voorst, heer van Overbergen, Schadewijk en Manhorst en Maria Theodora van Goltstein, vrouwe van Oud- en Nieuw-Folkerda.
Gedoopt te Didam, huize Manhorst, 18 januari 1774, overleden aan longtering ten huize van zijn schoonmoeder te Roermond 8 april 1826; begraven te Bracht.

Hij trad op zijn 13e jaar als cadet in dienst bij het Regiment Lewe, diende als officier bij Regiment Infanterie onder Generaal-Majoor baron C. Maniel, commandeerde een compagnie Jagers van Mathieu en werd daarna als beloning overgeplaatst bij het Regiment Hollandsche Garde te voet. Op zijn verzoek kreeg hij 27 april 1795 ontslag uit de militaire dienst als kapitein. Van 1817 tot 1822 was hij burgemeester van Bracht.

Van zijn uitdiensttreding af tot aan zijn huwelijk woonde hij te Baarlo, daarna te Roermond en op de huize de Kolk te Broekhuizen (Limburg) en laatstelijk op kasteel Schleveringhoven, ook genaamd kasteel Bracht, in de gemeente Bracht bij Kaldenkirchen.

1820 TITELERKENNING
Koninklijk Besluit, Het Loo 24 juli 1820, nr. 80.
Erkenning van de titel baron voor het geslacht Van Voorst. Op verzoek van jonkheer Josephus Johannes van Voorst, luitenant-kolonel en lid Ridderschap van Gelderland (benoemd in 1814) en Godfried Alexander van Voorst tot Voorst (1774-1826), oud-officier van het Regiment Hollandse Gardes.
(Bron: Wapenregister van de Nederlandse adel, pag 592)

Hij huwde te Warkum (bij Geldern) 20 augustus 1800, bovendien burgerlijk te Roermond 30 januari 1801, met Theresia Beatrix Henriette van Kölcken (Disdonck), geboren te Wanssum, kasteel Geysteren, 29 augustus 1778, dochter van Frans Antoon van Kölcken en Mechteldis Anna van Wevelinchoven. Zij overleed te Roermond 1 januari 1862.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Mechtildis Anna Maria Josephe Antoinette.
Geboren te Roermond 3 juni 1801; overleden 9 januari 1881 op kasteel Ten Hove onder Grathem (Limburg).
Zij huwde te Roermond 1 augustus 1831 met Adolphe François Antoine Joseph baron de Bounam de Rijckholt, geboren te Grathem, kasteel Ten Hove, 5 november 1800, zoon van des H.R. Rijksridder Jean Baptiste Philippe Louis de Bounam, heer van Rijckholt en Grathem, en Marie Anne Josephe barones de Floen d’Adlercrona (Zweedse adel). Hij was burgemeester van Hunsel en later van Grathem en overleed aldaar 10 juli 1868.
Hun dochter Ludovica Beatrix Philomena Mechtildis Theresia trouwde met haar achterneef Léopold Joseph Jean Henri Edouard baron van Voorst tot Voorst en Schadewijk.

2. Jan Egidius August Adriaan baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Roermond 18 augustus 1802 en overleden aan waterzucht te Bracht op kasteel Schleveringhoven 12 december 1865.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1846) en Metalen Kruis (1832). Hij diende aanvankelijk bij de infanterie (2e luitenant 1820, le luitenant 1829), later bij de Generale Staf (kapitein 1834, maj. 1843, luitenant-kolonel 1852). Als kolonel ging hij in 1854 met pensioen. Ongehuwd en begraven te Bracht.

3. Beatrix Theresia Brigitta Petronilla.
Geboren te Roermond 8 oktober 1803. Tijdens een logeerpartij op 17 december 1888 te Quiévrechain (Frankrijk) gleed zij van een bruggetje en verdronk. Zij was ongehuwd.

4. Louis Frederic Assueer Adrien baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Roermond 25 november 1804 en overleden aan de tering te Bracht 25 januari 1823.
Hij was wachtmeester volontair bij de Afdeling Kuras­siers nr. 9, ongehuwd.

5. Maria Josepha Theodora Joanna.
Geboren te Roermond 21 maart 1806, overleden na een lange pijnlijke ziekte te Bracht 7 januari 1822 en aldaar begraven.

6. Clara Bernardina Helena.
Geboren te Bracht 29 november 1807 en overleden te Hoei 11 december 1810. Tweeling met 7.

7. Fransiscus Antonius Louis baron van Voorst tot Voorst.
Tweeling met voorgaande, overleden te Roermond 27 december 1835.
Hij trad in 1824 bij 12 Afdeling Infanterie als soldaat voor onbepaalde tijd in dienst. 2e Luitenant 1829 en vermist sinds 5 oktober 1830. In verband met vermoedelijke Belgische dienstneming geroyeerd uit de kaders van het leger 11 december 1831. 12 December 1830 benoemd tot lnt, bij 10 Regiment Belgische Infanterie van Linie en kapitein in 1831. Hij was Ridder in de Leopolds­orde (1833) en bleef ongehuwd. Begraven te Bracht.

8. Alegonda Henriette Theresia.
Geboren te Bracht 24 april 1809, ongehuwd overleden te Roermond 29 december 1831 en begraven te Bracht.

9. Karel Theodoor Ignatius baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Bracht 4 oktober 1810, overleden te Roermond 14 mei 1854 en begraven aldaar. Ongehuwd.

10. Alphons Gustaaf Caspar Antoon Joseph baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Bracht 23 juli 1812 en overleden te Brussel 13 mei 1881.
Hij werd 24 juni 1856 benoemd tot kapitein bij het 1e Regiment Belgische Kurassiers.
Hij huwde te Mechelen 3 januari 1859 met Jkvr. Esther Léonor Rachel Lopez Suasso Diaz da Fonseca, geboren te Southampton 13 februari 1816, dochter van Jhr. Antonio (alias Isaac Israël) Lopez Suasso ??? en Esther Elisabeth De Carteret.
Zij overleed te Brussel 30 juli 1892. Het huwelijk bleef kinderloos.

11. Herman Bernard Balthasar baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Bracht 13 februari 1814, overleden aan de tering 23 juli 1830 en begraven aldaar.

12. Balthazar Bruno baron van Voorst tot Voorst.

13. Beatrix Anna Aleyda Josepha Antonia.
Geboren te Bracht 9 juli 1817 en overleden aldaar 12 juli daaraanvolgend.