Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  18 - 3. FREDERIK ASWEER MARIE JOSEPH baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Augustus Everhardus DaniŽlis Fredericus baron van Voorst tot Voorst en Elisabeth Teijssen.
Geboren te Duiven, huize de Ploen, 11 januari 1837, overleden (cholera) te Ambarawa (Java) 6 oktober 1883.

Frederik A.M.J. werd op 31 maart 1854 voor 10 jaren zonder handgeld geŽngageerd bij 4 Regiment Dragonders hier te lande, waarna hij overging als soldaat bij 3 Regiment Infanterie op 8 september 1857. Sergeant (1858). Benoemd tot 2e luitenant der infanterie van het K.N.I.L. (10 juni 1861) verliet hij Rotterdam aan boord van het schip Zr.Ms. Minister Pahud op 5 september 1861. Hij debarkeerde 4 maanden later (!) te Batavia, en werd in 1866 bevorderd tot 1e luitenant; kapitein in 1874. Op zijn verzoek ging hij 1 mei 1881 met eervol ontslag en pensioen. Twee jaren verlof heeft hij in Nederland doorgebracht van februari 1877 tot april 1879.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft hij te Atjeh (Sumatra) bij een onbekende vrouw zijn eerste kind (nr. 1 hieronder) gekregen, dat hij bij zijn later huwelijk heeft erkend en gewettigd met (vermoedelijk opzettelijk) foutieve opgave van geboorteplaats.

Hij huwde te Ambarawa 30 december 1869 met Johanna Emelia Wolff, geboren te Salatiga (Semarang) 31 augustus 1848, dochter van Johannes Hendrikus Wolff en de Indonesische vrouw Lapiah. Zij was eigenaresse van een grote melkerij, en overleed te Ambarawa 6 juli 1927. Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Elisabeth Wilhelmina Antonia.
Geboren te Salatiga 3 juni 1864; over≠leden te Ambarawa 22 augustus 1883. (Zie hierboven.)

2. Een kind, doodgeboren te Tjilatjap (Banjoemas) 6 januari 1871.

3. Nathalie Maria Louiza.
Geboren te Tjilatjap, 28 april 1872; overleden te Nijmegen 22 juni 1886.

4. Anna Augusta.
Geboren te Tjilatjap 14 juni 1873; overleden te Ambarawa 27 rnaart 1875.

5. Henri Emile August baron van Voorst tot Voorst.

6. August Asweer Balthazar Frederik baron van Voorst tot Voorst.

7. Maria Anna Henriette Beata.
Geboren te Ubbergen 4 oktober 1877, overleden te Brussel 25 september 1925.
Zij huwde te Ambarawa 11 juni 1895 met Lambertus Sipco Fischer, geboren te Ureterp 18 april 1866, zoon van Johannes Conrad Fischer Janco en Rinske Wielinga, luitenant-kolonel der infanterie K.N.I.L., overleden te Ďs-Gravenhage 26 december 1952.

8. Emile baron van Voorst tot Voorst.

9. Otto Herman Joseph Eduard baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Ambarawa 31 maart 1881; overleden aldaar 12 oktober 1883.

10. Herman baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Ambarawa 20 februari 1883 en overleden te Semarang 10 december 1902.
Hij was ongehuwd en werkte op de melkerij van zijn moeder. Hij pleegde om onbekende redenen zelfmoord door middel van een geweerschot door zijn hart.