Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  18 - 4. HIDDO HENDRIK EDUARD baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Augustus Everhardus Daniëlis Fredericus baron van Voorst tot Voorst en Elisabeth Teijssen.
Geboren te Duiven, huize de Ploen, 2 juli 1850; overleden te Broekhem (gemeente Houthem later gemeente Valkenburg-Houthem) 15 december 1910 en begraven op het kerkhof op de Couberg te Valkenburg.

Hij had willen studeren, maar kwam pecuniae causa als vrijwillig soldaat bij het Instructie-bataljon 1 juli 1867. Hij werd 1 juni 1873 benoemd tot 2e luitenant bij 7 Regiment Infanterie. In 1878 bevorderd tot 1e luitenant bij 5 R.I. ging hij 30 maart 1881 over naar het bataljon Grenadiers. Om gezondheidsredenen (reumatiek) werd hij 3 november 1888 als 1e luitenant gepensioneerd. Te ‘s-Gravenhage bekleedde hij daarna talrijke functies, zoals: lid van het R.K. Parochiaal Armbestuur en als zodanig regent van alle R.K. gestichten, administrateur van het Paulushofje enz.; regent van de strafgevangenis te Scheveningen alsmede van het Huis van Bewaring te ‘s-Gravenhage. Voorts was hij commissaris van de Handelsbank te Rotterdam en van de Residentiebode te ‘s-Gravenhage alsook president van de Amateur-fotografenvereniging aldaar. Later verhuisde hij naar Zuid-Limburg waar hij te Broekhem een villa kocht, welke hij “Bee-Home” noemde.
Ook is hij de man geweest, die van 1907 al vele bronnen en gegevens over (onder meer) het geslacht Van Voorst heeft verzameld en volledig overgeschreven. Hij is evenwel niet meer in de gelegenheid geweest deze op hun juistheid te controleren.

Hij huwde te Nijmegen 22 februari 1881 Alphonsa Maria Francisca Victoria barones Hacfort tot ter Horst, geboren te Loenen (Gelderland), de Kleine Horst, 12 juli 1855, dochter van Gerardus Josephus Henricus Anthonius Martinus baron Hacfort tot ter Horst en Jkvr. Isabella Victoire Georgine Antonia Valerie Dommer van Poldersveld; overleden te Oud-Valkenburg (later gemeente Valkenburg-Houthem) 8 november 1931 en eveneens op het kerkhof op de Couberg ter aarde besteld.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Egidius Joseph August Henri Marie baron van Voorst tot Voorst.

2. Marie Victoire Elisabeth Josepha Augusta.
Geboren te ‘s-Gravenhage 4 maart 1883; ongehuwd overleden te Wessem 26 juli 1955 en 30 juli daaraanvolgend te Broekhem-Valkenburg begraven.
Zij was zeer muzikaal en een verdien­stelijk schilderes, veelal van stillevens in olieverf of in pastel.

3. Elisabeth Maria Josephine Alphonsa.
Geboren te ‘s-Gravenhage 21 maart 1884; overleden te Venray 24 augustus 1957, begraven te Zevenaar 28 augustus daaraanvolgend.
Zij huwde te Houthem 25 mei 1914 met Fredericus Maria Alphonsus Josephus ridder de van der Schueren, geboren te ‘s-Hertogenbosch 24 januari 1878, zoon van Ludovicus Franciscus Cornelius Hubertus Michaël ridder de van der Schueren en Maria Helagonde Charlotte Philippine de Nerée tot Babberich. Hij was burgemeester, eerst van Raamsdonk, laatstelijk van Oosterhout (N.B.),waar hij 26 januari 1965 overleed.
Na de geboorte van haar jongste (9e) kind (1927) moest zij in een psychiatrische inrichting te Venray worden opgenomen, waar zij tot haar overlijden verbleef. Het echtpaar ligt begraven in het familiegraf van de van der Schueren te Zevenaar.

4. Isla Francisca Alphonsa Titia Maria.
Geboren te ‘s-Gravenhage 5 november 1885: overleden te Papenhoven 14 april 1960 en begraven te Broekhem-Valkenburg 19 april daaraanvolgend.
Zij werd opgevoed in een R.K. pensionaat te Parijs en was zeer muzikaal.
Kort voor het einde van de eerste wereld­oorlog 15 oktober 1918, huwde zij te Houthem (Limburg) met Jhr. Hubert Emile Marie van Nispen tot Pannerden, geboren te Zevenaar 21 juli 1878, zoon van Jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen, heer van Pannerden, den Berenclaauw en Rijswijk (bij Groessen) en Jkvr. Louise Josephine Johanna Maria van Grotenhuis van Onstein; hij was burgemeester van Klimmen (Limburg) en overleed in het ziekenhuis te Heerlen 28 december 1942. Ook hij werd op het R.K. kerkhof te Broekhem-Valkenburg begraven.