Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  18 - 5. WALTER baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Eduwardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst en Barbara Catharina Josephina Debets.
Geboren te Elden, huize Westerveld, 3 januari 1844.
Overleden aldaar 6 juli 1922 en begraven op het Protestantse Kerkhof Elden bij de Bonefatiuskerk (het witte kerkje). Alhoewel de familie Rooms Katholiek was is hij toch bij de Bonifatiuskerk begraven daar zijn vrouw dit niet was en zij derhalve niet bij de Lucaskerk begraven mocht worden. Ook een uit Indië met hen meegekomen huishoudelijke hulp genaamd “Sina” overleden 18-11-1920 is begraven bij de Bonifatius.


Foto ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag (Huize Westerveld).

Hij trad in 1862 in dienst als vrijwilliger bij 5 Regiment Dragonders, waarna hij als korporaal overging naar het K.N.I.L. In 1867 benoemd tot 2e luitenant bij de cavalerie verliet hij met eervol ontslag de dienst in 1871. Daarna werd hij directeur van een cultuuronderneming. Hij was regerings­commissaris der polders De Duffelt en Querdam (Duitsland).

Walter was een fervent paarden-fokker. Lees hierover meer.

 

Hij huwde te Soerabaja 29 november 1873 met Adriana Anthonia Mariana Susanna van Benthem van den Bergh, geboren te Zaltbommel 10 april 1850, dochter van Mr. Thomas Theodorus Henrikus van Benthem en Adriana Casparina Minetta Pusch Pool. Zij overleed te Elden 25 december 1916. De sobere levenswijze van zijn familie, die tot hun levens­onderhoud bijdroeg, namen zij niet volledig over.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Eduardus Ludovicus baron van Voorst tot Voorst
Geboren suikerfabriek Bagoe (Kraksaän, Probolingo) 17 november 1874.
Overleden te Warnsveld 2 april 1945. Hij was jur. cand.

Hij huwde te St. Giles (Londen) 27 april 1924 met Suzanna Johanna Eva Muller van Heeswijk, geboren te Gorinchem 3 mei 1875, dochter van Hendrik Jan Frederik Muller, heer van Heeswijk en Achthoven, en Geertje Smit. Zij overleed te Oosterbeek 12 augustus 1959 en was gescheiden echt­genote van Ir. Dibbet Willem Peter Wisboom.
Hij werd omstreeks 1924 te Oldebroek failliet verklaard.

In 1908 (London) en 1920 (Antwerpen) deed hij mee aan de Olympische Spelen, onderdeel Schieten. Lees meer...

2. Adrienne Minette Casparina
Geboren suikerfabriek Bagoe 21 februari 1876 en aldaar overleden 21 mei daaraanvolgend.

3. Walter baron van Voorst tot Voorst

4. Franciscus Anton Josephius Carel baron van Voorst tot Voorst