Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  19 - 1. LOUIS FRANCOIS JOSEPH MARIE baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Frederik Joseph Henri baron van Voorst tot Voorst en Maria Cornelia Theodora barones van Dorth tot Medler.
Geboren te Herwen, huize Aerdt, 23 april 1870; overleden te Velp (Gelderland) 25 december 1939 en begraven te Duistervoorde 29 december daaraanvolgend.

Hij was notaris te Silvolde (1901-1902); lid der Gedeputeerde Staten van Gelderland (1919-1923); lid van de Tweede- (1922-1937) en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (1937-1939); voorzitter en oprichter van de Aartsdiocesane R.K. Boeren- ­en Tuindersbond (1917-1939). Hij stond bekend als “De Rode Baron”.

Onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje Nassau en Commandeur in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote (1932), Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis. Voorts was hij baljuw-president van de Afdeling Nederland van de Souvereine en Militaire Orde van Malta (1936) en drager van het Grootkruis in de orde van Malta.

Hij huwde te Twello 12 mei 1898 met Antoinette Ernestine Ada Maria barones van Hövell tot Westerflier en Wezeveld, geboren te Twello, huize Wezeveld, 12 december 1873, dochter van Clemens Alexander Antonius baron van Hövell, heer van Wezeveld en Caldenhoven, en Jkvr. Elisabeth Theodora Maria Theresia de Kuijper. Zij overleed te Velp (Gelderland) 20 oktober 1959 en werd 24 oktober daaraanvolgend te Duistervoorde begraven.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Clementine Frederica Elisabeth Marie.
Geboren te Arnhem 3 juli 1899 en overleden te Deventer 1 november 1990.
Zij huwde 1e te Twello 30 april 1924 Dr. Raimund Vinzenz Maria Freiherr von Redwitz-Jordan, geboren te Radmannsdorf (Krain in Oostenrijk, thans in Slovenië) 15 april 1895, zoon van Raimund Jordan en Johana Kopac en een van de geadopteerde zonen van Margarethe Freiin von Redwitz uit München. Hij was ritmeester der Oostenrijks-Hongaarse cavalerie en later algemeen procuratiehouder van de Nederlandsche Landbouwbank N.V. te Amsterdam. Hij overleed aldaar 22 december 1945 en werd 28 daaraanvolgend begraven te Duistervoorde.
Zij huwde 2e te Bloemendaal 27 april 1973 met Henricus Franciscus Heerkens Thijssen, geboren te Haarlem, 28 februari 1904, zoon van Joan Nicolaas Joseph Eduard Thijssen en Laura Francisca Johanna Maria van der Kun.

2. Zweder Arnold Clemens Marie baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Arnhem 29 januari 1902, overleden te Twello, huize Welbergen, 15 januari 1908 en begraven te Duistervoorde 18 januari daaraanvolgend.