Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  19 - 2. HENRI EMILE AUGUST baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Frederik Asweer Marie Joseph baron van Voorst tot Voorst en Johanna Emelia Wolff.
Geboren te Ambarawa (Semarang) 20 april 1875; overleden te Bogor (Buitenzorg) 8 maart 1957.

In februari 1902 werd hij op zijn verzoek eervol ontslagen als klerk bij de Post en Telegraafdienst te Semarang. Van hem stamt een niet-adellijke tak. Een Indonesische vrouw met wie hij evenwel nimmer gehuwd is geweest, schonk hem 10 kinderen. Deze werden door hem wel erkend, doch niet gewettigd. Hoewel volgens Indisch recht wettiging bij een Besluit van de Gouverneur-Generaal zonder een huwelijk mogelijk was, is deze wettiging nimmer door hem aangevraagd ten gevolge van pressie, op hem uitgeoefend door zijn familieleden aldaar. Dit is dan ook de reden waarom zijn kinderen de naam van Voorst tot Voorst dragen zonder de titel van baron. Gegevens omtrent de moeder van deze kinderen zijn schaars. Haar naam wordt op verschillende wijzen geschreven, t.w.: Moersinali (nr. 6, 7 en 10); Engelse schrijfwijze: Moorsina (nr. 2, 3 en 4), Moorsinah (nr. 8 en 9) en nieuwe Indon. spelling: Mursinah bij haar overlijden. Alleen in de geboorte≠akte van nr. 8 en in haar overlijdensakte komt de voornaam Ida voor. Haar kinderen zijn de voornamen Ida Christina bekend. In de geboorteakten van nrs. 9 en 10 staat zij vermeld te zijn geboren te Kudus resp. ongeveer 1895 en 1 mei 1898; in haar overlijdensakte evenwel geboren te Kudus (IndonesiŽ) 18 november 1898. Zij vestigde zich 11 januari 1958 vanuit IndonesiŽ te Ďs-Gravenhage (bij nr. 3), alwaar zij 23 maart 1958 overleed. Omtrent haar ouders zijn in het geheel geen gegevens bekend. Zij zou een dochter zijn van een werknemer op de melkerij van de moeder van deze Henri Emile August.

De kinderen zijn:

1. DaniŽl Frederik van Voorst tot Voorst.
Geboren te Ambarawa 24 juni 1914
Overleden 23 september 1990 op Flores in de desa Mataloko en dezelfde dag begraven op de RK begraafplaats Mataloko op Flores.
Hij was voor de tweede wereldoorlog opzichter publieke werken te Larantoeka (Flores). Hij was ongehuwd en had de Indonesische nationaliteit.

2. Walter Alphons van Voorst tot Voorst.
Geboren te Ambarawa 11 juni 1916.
Ongehuwd sneuvelde hij als kanonnier 2e klasse der Artillerie te Tarakan (Borneo) begin januari 1942 in de hevige slag om de olievelden.

3. Elsa (Els) HenriŽtte.
Geboren te Ambarawa 21 september 1917.
Zij huwde te Ambarawa 24 januari 1942 met Roman Hendrikus Wilhelm Lenders, geboren te Bandoeng 1 december 1915, zoon van Roman Boleslaw Alexander Lenders en Henriette Leonore Simons. Hij was ambtenaar bij het Ministerie van Landbouw en Visserij. Zij was onderwijzeres.

4. Jan Eduard van Voorst tot Voorst.

5. Herman Julius Caesar van Voorst tot Voorst.
Geboren te Tjiandjoer 15 april 1921.
Ongehuwd sneuvelde hij als militair in de eerste week van maart 1942 in de grote slag om de Tjiaterstelling bij Bandoeng op Java.

6. Joseph Alexander van Voorst tot Voorst.

7. Marie Louise (Toetie).
Geboren te Ambarawa 2 april 1927.
Zij huwde te Batavia 27 januari 1950 met Hendrik Ferdinand van Aagten, geboren te Malang 15 november 1916, zoon van Christiaan van Aagten en Francina Felix, en gescheiden echtgenoot van Margaretha Magdalena Tangkoeman. Hij was ambtenaar bij de P.T.T. te Hilversum.

8. Johanna (Joop) Amelia.
Geboren te Ambarawa 5 december 1928.
Overleden te 's-Hertogenbosch 19 november 2002.
Zij huwde te Batavia 14 april 1950 met Ernst Alouisius (Nono) Thomson, geboren te Djokja 17 oktober 1916, overleden te Oss 11 juli 1985, zoon van Jhonny Thomson en Anna Louisa Katharina Hizler. Hij was employť bij Kon. Zout-Organon N.V.

9. Gustaaf Rudolf Arthuur van Voorst tot Voorst.

10. Lambertine Alphonsus (Alfons) van Voorst tot Voorst.
Geboren te Ambarawa 4 februari 1937. Hij is voor zover bekend ongehuwd en musicus van beroep (Indo-rock: o.a. The Black Dynamites). (Mannheim, Duitsland ??).