Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  19 - 8. CUNO EDUARD WILLEM baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers.
Geboren te Kampen 16 januari 1876; overleden te Twello, huize Welbergen, 20 mei 1961 en begraven 25 mei daaraanvolgend te Duistervoorde.

Als vrijwilliger trad hij in 1893 in dienst bij het Instructie-bataljon te Kampen. 2e luitenant (1899) bij het wapen der infanterie (sinds 1907 grenadier), 1e luitenant (1903), van 28 december 1907 tot 1 juni 1909 op non-actief, kapitein (1913), majoor (1927), luitenant-kolonel (1930) en op verzoek 1 november 1933 gepensioneerd. 1 Mei 1937 bevorderd tot reserve kolonel werd hij in 1939 weer in actieve dienst geroepen in verband met de mobilisatie. Ook in de oorlogsdagen was hij commandant van de groep “Utrecht” van de Vesting Holland. Als zodanig ontving hij van de vijand een ultimatum om de strijd rond Utrecht op te geven en de bewoners daarvan het lot van Warschau en Rotterdam te besparen. In verband met de algehele capitulatie behoefde hij hier geen beslissing te nemen, 15 juli 1940 ging hij met eervol ontslag. Na zijn eerste pensionering werd hij commandant van de Vrijwillige Landstorm: Korps “Twentsch Verband”. Voorts was hij hoofdgeërfde van het polder­district “de Veluwe”, oprichter en voorzitter (1934-1951) van de Paardensportvereniging “IJsselzoom”, oprichter en voorzitter (1934-1947) St.-Vincentius­vereniging en gemeenteraadslid van Voorst (1934-1940).

Onderscheidingen: hij was Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (1921), Ridder in de Pius-Orde (1902) en begiftigd met de Bronzen Erepenning voor menslievende daden (1920); Maltezer Ridder (1911).

Hij huwde te Twello 27 november 1906 met Josephine Johanna Maria barones van Hövell van Wezeveld en Westerflier, geboren aldaar huize Wezeveld, 16 oktober 1878, dochter van Clemens Alexander Antonius baron van Hövel, heer van Wezeveld en Caldenhoven, en Jkvr. Elisabeth Theodora Maria Theresia de Kuijper. Zij overleed te Twello, huize Welbergen, 4 februari 1965 en werd begraven te Duistervoorde 9 februari daaraanvolgend.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Reinier Godfried Marie baron van Voorst tot Voorst.

2. Cuno Clemens Marie baron van Voorst tot Voorst.

3. Clemens Louis Willem Marie baron van Voorst tot Voorst.

4. Eduard Joseph Maria baron van Voorst tot Voorst.

5. Henri Joseph Maria baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te ‘s-Gravenhage 16 juli 1914, overleden te Twello op 24 oktober 1996 en aldaar begraven 29 oktober daaraanvolgend.
Hij was hoofd-commies ter gemeentesecretarie te Diepenveen waar hij 40 jaar lang werkte, tot aan zijn pensioen in 1979. Hij was ongehuwd.