Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  19 - 9. WILLEM CORNELIS JOANNES JOSEPHUS baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers.
Geboren te Kampen 14 juni 1877; overleden te ‘s-Gravenhage 11 juli 1947.

Hij was notaris te ‘s-Gravenhage (1922-1933) met een korte onderbreking in 1924 in verband met zijn lidmaatschap der Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Maltezer Ridder (Schatmeester 1936-1942).

Onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw (1947), Commandeur in de Orde van de Heilige Gregorius de Grote, Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis. Voorts was hij mede-oprichter en voorzitter van het Kon. Ned. Geleidehondenfonds en lid van het Nederlandsche Roode Kruis.

Hij huwde te Amsterdam 22 april 1909 met Johanna Alphonsa Maria Hanlo, geboren aldaar 27 mei 1880, dochter van Dr. Jan George Maria Hanlo en Maria Christina Reinalda Heerkens, vrouwe in Melissant, Noorderschorre, Wellestrijpe, St.Elisabethspolder, Altekleen en de Vijf Gorzen; overleden te ‘s-Gravenhage 18 april 1945, begraven 23 april daaraanvolgend evenals hij (16 juli 1947) aldaar.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Mr. Sweder Godfried Maria baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te ‘s-Gravenhage 5 mei 1910, overleden te Heek (?) 12 november 1988.
Hij was van 1940 tot 1944 sous-chef van de Juridische Afdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Londen en verbonden aan de Nederlandse Ambassade te Brussel (1944-1946). Voorts was hij permanent vertegenwoordiger bij de Raad van Europa te Straatsburg (1952-1954); buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister te Washington (1954-1959); buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur te Belgrado (1959-1964), te Luxemburg (1964-1967) en het Vaticaan (1964 - ?). Reserve 1e luitenant der Artillerie; Maltezer Ridder (1936).
 
Onderscheidingen: Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw (1960); Officier in de Orde van Oranje-Nassau; Grootkruis van de Orde van de Zuidslavische Vlag (1964) en andere buitenlandse decoraties.

Hij huwde te Kampenhout (België) 24 mei 1945 met Jkvr. Anna Maria Elisabeth Louise von Bönninghausen tot Herinckhave, geboren te Nienborg (Westfalen), Burg Hohes Haus, 5 juli 1911, dochter van Jhr. Mr. Dr. Lodewyk Ernest Maria von Bönninghausen tot Herinckhave en Louise Maria Johanna Antonia Goossens. (Brussel ??).

2. Jan Jules Maria baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te ‘s-Gravenhage 28 augustus 1912, onverwacht overleden aldaar 15 januari 1943 en begraven aldaar 20 januari daaraanvolgend. Ongehuwd.

3. Anna Aleida Cunegonda Maria (Anke).
Geboren te ‘s-Gravenhage 7 mei 1914 en ongehuwd overleden te Den Haag 5 januari 2001.
Zij was assistente van het Centraal Bureau voor Genealogie.4. Dr. Mr. Joan Maria Willem (Pim) baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te ‘s-Gravenhage 28 augustus 1923, overleden te Den Haag 3 juli 2005 en aldaar gecremeerd 8 juli daaraanvolgend.
In verband met de aanslag op de N.S.B.-generaal Seyffardt werd “Pim” op 9 februari 1943 met vele anderen opgebracht en 6 weken in een kamp te Vught gedetineerd.
Hij huwde te Warmond 23 juli 1953 met Maria Theresia Susanna Kleipool, geboren te Heer 8 augustus 1923, dochter van Petrus Canisius Kleipool en Anna Margaretha Riemersma.

Van zijn hand verschenen van 1960 t/m 1962 verschillende publicaties over de politieke verhoudingen in Afrika en het wereldgebeuren 1945-1960 in de “Internationale Spectator”.
In Leiden op 29 april 1992 gepromoveerd tot doktor in de Letteren op zijn proefschrift ‘Tussen Biedermeier en Berlage, Meubel en interieur in Nederland’ 1835 – 1895. Daarnaast heeft hij vele publicaties op dit gebied, met name in het blad ‘Antiek’, geschreven.