Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  19 - 12. ERIK ASWEERUS JOANNES MARIA baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst en Anna Margaretha Elisabeth Maria Cremers.
Geboren te ‘s-Gravenhage 8 januari 1884 en overleden te ’s-Gravenhage 29 februari 1972.

Hij was referendaris bij de P.T.T. en Maltezer Ridder (1911).
Als vaandrig-telegrafist werd hij 19 mei 1910 ingelijfd bij Regiment Genietroepen, waarbij hij jaarlijks 10 dagen onder de wapenen kwam. Gemobiliseerd op 1 augustus 1914 hield hij het toezicht op de verbindingen in een groep van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Reserve 2e luitenant voor militaire telegraafdienst (1915); reserve 1e luitenant (1917) en met groot verlof 1 december 1919. Als reserve kapitein (1924) werd hij 24 augustus 1939 weer gemobiliseerd. Reserve majoor (1939) der Genie bij 1e Leger­korps ging hij 8 juni 1940 met groot verlof. Op 15 oktober 1946 kreeg hij eervol ontslag en pensioen.
Hij toonde veel belangstelling voor het maatschappelijke en culturele leven in de Residentie. Actief lid (viool) van het muziekgezelschap “Musica” werd hij tot voorzitter en later tot erevoorzitter gekozen. Ook was hij vele jaren bestuurslid en ondervoorzitter van het Residentie-orkest. Als Werkmeester in het Kapittel van de Nederlandse Afdeling van de Souvereine en Militaire Orde van Malta vertegenwoordigde hij deze Orde in de R.K. Nationale Bond voor E.H.B.O.

Onderscheidingen: Officier in de Orde van Oranje-Nassau (1960), Groot-kruis van Verdienste van de Souvereine en Militaire Orde van Malta (1960), Ridder in de Orde van St. Sylvester (1960), Commandeur in de Orde van Ver­diensten van Hongarije en Ridder in de Orde “du Mérite Agricole” van Frankrijk.

Hij huwde te ‘s-Gravenhage 5 november 1912 met Marie Josephine Hubertine Elisabeth Claessens, geboren te Tongeren (België) 21 augustus 1890 dochter van Mr. Armand Nicolas Alexandre Claessens en Eugénie Hubertine Louise Regout. Zij overleed te Oegstgeest 3 juni 1979 en is 8 juni daaraanvolgend begraven te ’s-Gravenhage.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Eugenie Anna Maria Catharina.
Geboren te ‘s-Gravenhage 15 juli 1913 en overleden te Hilversum 30 mei 2005.
Zij was lerares aan het Baarnse Lyceum en aan het Incrementum te Baarn.
Zij huwde te ‘s-Gravenhage 5 oktober 1937 met Mr. Pieter Anton Lodewijk van Ogtrop, geboren te Amsterdam 12 februari 1904, zoon van Mr. Henricus Joannes van Ogtrop en Aleida Gijsberta Maria Hanlo. Hij was eerst burgemeester van Eemnes, later van Blaricum en overleed te Laren (N.-H.) 9 mei 1958.
Lees interview

2. Erik Theodorus Maria baron van Voorst tot Voorst.

3. Arthur Robert Armand Marie baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Gorinchem 4 juni 1918 en overleden te Tilburg 4 augustus 1990.
Hij was broeder in de Orde der Benedictijnen.

4. Therèse Josephine Maria.
Geboren te ‘s-Gravenhage 12 januari 1920; is overleden 1 december 2007 te ’s-Gravenhage en aldaar begraven.
Zij was verpleegster o.a. in Indonesië van 1947 tot 1950 en begiftigd met het Kruis van Verdienste van het Nederlandsche Roode Kruis.