Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  19 - 14. Mr. ALEXANDER EPPO baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Joan Maria baron van Voorst tot Voorst en Pauline Frederique Elisabeth Marie van Sonsbeeck.
Geboren te Zwolle 30 augustus 1880; overleden te Rotterdam 27 mei 1965 en begraven op de Heilige Landstichting te Nijmegen 1 juni daaraanvolgend.


Van 19 december 1898 tot en met 1906 diende hij op geregelde tijden bij 6 Regiment Infanterie als reserve sergeant. 2 April 1920 werd hij vrijwilliger bij het Vrijwillig Landstormkorps Motordienst, waarbij hij 3 augustus van dat jaar aangesteld werd tot 1e luitenant. Reserve kapitein voor Speciale Diensten (1922); als reserve majoor (1935) werd hij 23 oktober 1940 eervol ontslagen en gepensioneerd. Van beroep was hij aanvankelijk advocaat en procureur. Van 1925 tot 1946 met een onderbreking in de bezettingsjaren Commissaris der Koningin in de Provincie Overijssel. Maltezer Ridder (1912). Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau en Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Hij huwde te Nijmegen 29 november 1905 met Jkvr. Hubertine Louise Marie van Rijckevorsel van Kessel, geboren te Stratum 2 november 1881, dochter van Jhr. Eugène Ferdinand Marie van Rijckevorsel van Kessel en Jkvr. Louisa Maria Carolina van Nispen (tak Pannerden). Zij overleed te Rotterdam 6 april 1968 en werd eveneens te Nijmegen begraven op 10 april.
Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Marie (Mimi) Louise Johanna.
Geboren te Zwolle 12 mei 1907; overleden te ’s-Gravenhage 13 mei 2009.
Zij huwde aldaar 7 september 1927 met Jhr. Dr. Eugène Octave Marie van Nispen tot Sevenaer, geboren te Nijmegen 30 september 1895, zoon van Jhr. Mr. Carel Octave Marie van Nispen tot Sevenaer en Clementine Maria Arnoldine barones van Hövell tot Westerflier. Hij was reserve ritmeester der cavalerie, doctor in de kunst­geschiedenis en directeur van het Rijksbureau voor Monumentenzorg. Officier in de Orde van Oranje-Nassau en president du Conseil Inter­national Castellologique. Hij overleed te ‘s-Gravenhage 15 januari 1957 en werd 19 januari daaraanvolgend aldaar begraven.

2. Joan Paul Marie baron van Voorst tot Voorst.
Geboren te Zwolle 26 januari 1909; overleden te Groesbeek 13 september 1934 en begraven 15 september daaraanvolgend op het kerkhof van de Heilige Landstichting. Hij was student in de economie te Tilburg en reserve 2e luitenant (1932) bij 5 Regiment Veldartillerie; ongehuwd.


Meer info: www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/149