Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  19 - 15. Mr. GODFRIED RODERIC baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Joan Maria baron van Voorst tot Voorst en Pauline Frederique Elisabeth Marie van Sonsbeeck.
Geboren te Zwolle 8 augustus 1886.
Overleden te Zwolle 17 december 1967 en werd aldaar begraven de 20e daaraanvolgend.

Van zijn talrijke functies en ambten vermelden wij: directeur van de Overijsselsche Onder­linge Brandwaarborg-Maatschappij van 1809; lid van de gemeenteraad van Zwolle 1923-1945; plaatsvervangend rechter in de Arr.-Rechtbank aldaar; lid van de Kamer van Koophandel en curator van het Stedelijk Gymnasium Celeanum. Hij was Maltezer Ridder (1912) en Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Op 22 september 1913 huwde hij te Eindhoven met Jkvr. Louise Jeanette Thérèse Marie Smits van Oyen, zuster van de vrouw van zijn neef Eduard Hendrik Joan, geboren te Eindhoven 6 september 1890 dochter van Jhr. Mr. Theodorus Gijsbertus Maria Smits, heer van Oyen en Eckart, en Josephine Wilhelmine Theresia Hubertine Regout. Bij K.B. nr. 55 d.d. 29 oktober 1965 werd haar toestemming verleend haar geslachtsnaam Smits te veranderen in Smits van Oyen. Zij overleed te Heino 8 juni 1976 en is begraven te Zwolle 12 juni daaraanvolgend.

Uit dit huwelijk werden geboren:

1. Beatrix Thérèse Marie
Geboren te Zwolle 23 november 1914.
Overleden te Nijmegen 3 juni 1974 en werd begraven te Rijswijk 7 juni daaraanvolgend.
Zij huwde te Zwolle 28 juni 1939 met Jhr. Mr. Louis Maria Emile von Fisenne, geboren te ‘s-Gravenhage 5 juni 1911, zoon van Jhr. Mr. Louis Eugène Marie von Fisenne en Johanna Paulina van Lanschot, Maltezer Ridder (1948). Hij was burgemeester van Warmond, hoogheemraad van Rijnland, hoofd­ingeland van de Haarlemmermeerpolder, burgemeester van Hengelo (Overijssel) en Schatmeester van de Souvereine en Militaire Orde van Malta, afdeling Nederland. Hij hertrouwde te Zandvoort 14 oktober 1975 met R.I.M. Wijers.

2. Roderic Paul Marie baron van Voorst tot Voorst

3. Seger Jan Joseph baron van Voorst tot Voorst