Geslacht Van Voorst tot Voorst

 
  20 - 17. ERNEST JOAN baron VAN VOORST TOT VOORST

Zoon van Jan Joseph Godfried baron van Voorst tot Voorst.en Jkvr. Octavia Ottine van Nispen.
Geboren te ís-Gravenhage 29 januari 1918.

Zijn kinderen:

1. Jan Joris Godfried Maria baron van Voorst tot Voorst.

2. Karel Octaaf Maria baron van Voorst tot Voorst.

3. Ing. Otto Franciscus Maria baron van Voorst tot Voorst.

4. Drs. Anna Maria (Annemiek).
Geboren te Amersfoort 12 januari 1951.